Folkets Hus

Hällnäs Folkets Hus Förening hyr ut Folkets Hus lokaler t.ex.  bastu, skolkök, matsal, gymnastikhall m m till fester, idrottsverksamhet osv.

Föreningens första stadgar antogs redan i juni 1943.

Styrelsen bestod då 1943 av:
J.A. Ek
Joel Magnusson
Mimmi Pettersson
A.E. Ström
Albin Larsson

Föreningens första byggnad fanns uppe på andra sidan järnvägen.
Huset brann ned 1988 och den nya byggnaden uppfördes 1990/1991.
Invigningen skedde den 19 oktober 1991.
Den nya byggnaden uppfördes nere vid skolan på kommunens mark efter en överenskommelse mellan föreningen och kommunen.
Den gamla tomten skänktes av föreningen till kommunen.
Skolan renoverades samtidigt. Skolan (kommunen) hyr lokalerna dagtid (kök, matsal, gymnastiksal och omklädningsrum) eftersom inga sådana lokaler finns att tillgå i skolan.

De nuvarande stadgarna antogs 27 februari 2002.
Enligt dessa är föreningens ändamål och verksamhetsområde:
"att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att bereda och förvalta samlingslokaler som uthyres åt enskilda personer och sammanslutningar oavsett ras, nationalitet, språk, religion eller politisk uppfattning för att främja yttrande- och mötesfriheten, ett allsidigt föreningsliv samt annan kulturell och ideell verksamhet. Föreningens medlemmar kan också förmedla eller i egen regi bedriva kultur-, bildnings- och nöjesverksamhet. Föreningens styrelse har sitt säte i Hällnäs, Vindelns kommun."

Föreningens styrelse består av:

Ewa Rohdin, ordförande
Göran Dahl, kassör
Kenneth Sahlén, sekreterare
Göran Holmgren, ledamot
Susanna Lindmark, ledamot
Ulf Sandström, revisor
Håkan Johansson, revisor

Hyreskostnader, exempel
Hela Folkets Hus 1 600 kr
Idrottshall 1 000 kr
Matsal, med serveringskök och disk 600 kr
Storkök * 100 kr/tim
Kortare möten/sammankomster 40 kr/tim 
Bastu (myntautomat 6 x 5 kr) 30 kr

* speciell kunskap krävs


Kontaktperson: Ewa Rohdin, tfn 0933 - 200 14

Senast uppdaterad 2009-05-19 20:45