Frälsningsarmén

Frälsningsarmén är en internationell rörelse, ett evangeliskt trossamfund inom den universella kristna kyrkan. Deras budskap har sin grund i Bibeln. Deras tjänst har sin källa i kärleken till Gud. Deras uppdrag är att förkunna evangelium om Jesus Kristus och utan åtskillnad möta mänskliga behov i hans namn.

Kontaktperson: Runa Uhlander Tfn 0933 - 201 59