Hällnäs historia

Hällnäs ligger beläget högt ovanför Vindelälven. Här har inlandsisen en gång gått våldsamt fram och efterlämnat ett kuperat, mycket vackert landskap. Nere vid älven, i den bördiga dalgången ligger systerbyn Hjuken som härstammar från 1500-talet eller ännu tidigare - namnet anses ha samiskt ursprung. Hällnäs historia är dock betydligt kortare - byn är inte mycket äldre än 100 år.


Hällnäs var troligtvis ursprungligen namnet på en gästgivargård belägen nere vid landsvägen från Degerfors (nuvarande Vindeln). Vägen följde huvudsakligen älvens sträckning. Där byn som idag heter Hällnäs ligger, fanns på 1800-talet endast en liten gård där "Nings-Matts Per från Maltjälen" brukade några få åkrar. Denna plats som av okänd anledning kallades Snusdala köptes för 1.500 kronor av Sandvikens Skogsbolag som då redan förvärvat Dicksons såg i Baggböle och nu köpte upp avverkningsrättigheter för struntsummor. Eftersom ägaren till Snusdala betalade hög skatt för skogsskiftet och inte hade möjlighet att transportera och tjäna pengar på virket så antog han anbudet och flyttade. Gården byggdes om till löneboställe åt bolagets faktor. I slutet av 1800-talet började så ett järnvägsbygge till denna plats planeras varmed det egentliga värdet av egendomen steg dramatiskt. 


På 1920-talet var Hällnäs en blomstrande ort. Jag citerar ur ett gammalt tidningsurklipp signerat "Lundgren":

"Långa köer av fordon, lastade eller väntande nästan alla tider på dygnet vid de många speditörernas - Strömbergs, Bergstens eller stinsen Björkmans magasin. Forhästarna stodo med tornistrarna över nacken eller gnäggande med ångande mular efter en beta foder, medan de lediga forkarlarna, mest gubbar och pojkar, påpälsande alltefter kylan brådskade hit och dit. Hela platsen var inpyrd med odörer av häst, tjära, amerikanskt fläck och snus, atmosfärens starkaste kryddor. Här utlastades nu alla förnödenheter för vidare befordran landsvägledes till inlandet och lappmarken uppefter Umans och Vindelns dalgångar, och här inlastades en stor del av dessa landsändars produkter för befraktning på järnväg. Tjära, smör, småvilt och skinn var befolkningens byteshandelsprodukter, och affärslivet i Hällnäs dominerades av Umeå Tjärexport med Brickman som affärsföreståndare." 


Viktig järnvägsknut
Denna storhetstid avslutades i samband med första världskriget samt med byggandet av järnvägsbanan till Lycksele som förband järnvägen i Hällnäs med inlandsbanan. Idag är den ståtliga stationsbyggnaden igenbommad och det är inte många Hällnäsbor som har sin födkrok vid Statens Järnvägar. 


Sanatorium
För att bekämpa den fruktade folksjukdomen tuberkulos, TBC, beslutade landstinget år 1919 att ett centralsanatorium för länet skulle förläggas till Hällnäs. Läget ansågs lämpligt både ur medicinsk och arkitektonisk synpunkt. Dessutom skänkte Sandvikens Ångsågs AB tomtmark vid nya Hedlunda till projektet. (Denna mark var en avstyckning av det forna Snusdala.) 

Den 25 mars 1926 invigdes 2,5-miljonersbygget och i april kunde de första patienterna från TBC-avdelningen i Umeå tas emot i Hällnäs - 208 vårdplatser fanns att tillgå, det täckte dock inte hela behovet utan utökades till som flest 360 platser efter speciell dispens från Medicinalstyrelsen. I protokollet uttrycks detta: "Dispens erhålles genom nedprutning av luftkubiken per patient till 19 m3 ." Förutom själva sanatoriet byggdes bl.a. ekonomibyggnader, kapell, obduktionslokaler, personalbostadshus och läkarvilla. Det fanns även sysselsättningsterapi för de sjuka, t ex snickeri, måleri och sömnad. Barnen kunde få viss undervisning och ett patientbibliotek fanns att tillgå. 1933 öppnade sanatoriet en egen skola. Sanatoriet blev efter hand ett eget litet samhälle i samhället med post, apotek, tandläkare, o.s.v. Hällnäs var redan ett municipalsamhälle med egna nämnder och fullmäktige. TBC-bekämpningen gav ju många arbetstillfällen och på fyrtiotalet fanns det för lite arbetskraft och personal fick rekryteras från bl.a. Finland. Flera av de då unga sköterskorna och övrig personal finns kvar här i byn idag och de kan berätta många gripande levnadsöden från denna epok. 


Som kuriosa kan nämnas att det under våren 1941 inträffade en omfattande gulsotsepidemi bland personal och patienter, sammanlagt 180 sjukdomsfall. Epidemien visade sig bero på att dricksvattnet blivit infekterat genom läckage från avloppsledningen och sedan detta vattenintag stängts avstannade epidemien. Dåvarande förste provinsialläkaren Hallgren ägnade epidemien stort intresse och resultatet av hans studier blev dels en sanering av sanatoriets vattentillförsel, dels en medicinsk doktorsavhandling! 

1951 hölls ett 25-års jubileum vid sanatoriet. Då förutspådde läkaren L E Warfvinge att med fortsatta goda behandlingsresultat skulle det inte bli fråga om något 50-årsjubileum för Hällnäs centralsanatorium. Han fick rätt, men byggnaderna fortsatte att användas som "vanligt" sjukhus och sysselsatte personal fram till slutet av 80-talet. Sedan tog Lewi Petrusstiftelsen över lokalerna och drev under ett antal år ett behandlingshem för familjer som hotade att splittras p.g.a. alkoholproblem. Kanske kunde dikten som prosten Alex Lindström framförde vid 25-årsjubiléet ha passat även under den perioden? 

"Det lyser från borgen från Hedlunda lid
i höstkvällens mörker som lågor
som stråla bland tallar, bebådande frid
och svara på ängsliga frågor.
Hur skall jag som drabbats av sjukdom och nöd,
få hälsan och krafterna åter?
Skall tärande sjukdom bliva min död,
finns hjälp för en sjukling som gråter?
Så frågar en stackare, nedbruten, trött.
Men ljusen de lysa från borgen
och säga att där hava tusenden mött
sin räddning, sin lättnad i sorgen."

Senast uppdaterad 2009-05-10 21:33

 
Kommentarer (6)
Hällnäs
6 2016-10-04 12:19
Greger
Vem äger anläggningen idag? finns Ju ett stort allmän intresse
skidor
5 2014-09-27 17:21
per ackevik
Har köpt ett par gamla skidor från K Karlssons skidfabrik i Hällnäs,det står det på dem,hur gamla kan dom vara?häls Per
Ägare/förvaltare
4 2013-07-30 08:25
Jan
Repeterar föregående fråga. Vem förvaltar/äger fastigheten idag? Det är ett vackert hus med en spännande historia men nuvarande ägare har inhägnat området o meddelar per skyltning att obehöriga ej får beträda området. Man bemöter ev intresserade med onödig aggressivitet, bla undertecknad, trots att vi betraktade huset från avstånd. Blev bemötta på ett otroligt dåligt sätt o området har ju ett stort allmänintresse, inte minst från oss som har anhöriga som vårdats där.
Ägare
3 2013-05-14 19:43
Isak Adamssvärd
Vem äger lokalerna i dagsläget?
Hällnäslyften
2 2011-02-08 19:27
Lucas J Lund
Lameco i Hällnäs tillverkade/tillverkar? de.
Företaget finns i byn.
Hallnesliften.
1 2011-02-08 08:50
Reidar Smalås
Kjenner noen til verktøyet Hallnasliften. Ble brukt i skogen for å løfte tunge stokker.

Lägg till din kommentar

Ditt namn:
Din email:
Ämne:
Kommentar: