IT Centrum

IT Centrum Hällnäs Ekonomisk förening

IT Centrum startade sin verksamhet i maj 2000 som en produkt av ett EU-projekt kallat Byanytt-IT. Föreningen har idag sitt verksamhetsområde inom allt IT relaterat. Huvudsakliga verksamheten är:

Internet Service Provider (ISP)
Med tilläggstjänster

Föreningen har idag en fast anställd. Medlemskap kostar 150 kr per år för enskild och 350 kr för familj. En insats på 100 kr per medlem betalas första året. Medlemmar har alltid 20 % rabatt på tjänster och 5 % på datordelar, samt möjlighet att nyttja diverse medlemserbjudanden som Internetkund. Bland de mål föreningen verkar för märks bl a:

Föreningen ska verka för:
- fler arbetstillfällen i byn.
- att fast uppkoppling erbjuds till alla i Hällnäs med närområden.
- ökad möjlighet att studera på orten.
- drogfri ungdomsverksamhet och utveckling inom IT.

Ekonomiskt sett ska de olika verksamheterna vara kostnadstäckande, inte vinstdrivande. Vissa intäkter kommer via sponsring från företag och privatpersoner samt via samarbete med olika studieförbund.

Ansvarig för ISP- och datafrågor: Björn Magnusson, e-post Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den

Föreningens styrelse består av:

Ulf Larsson, ordförande
Jan Öhman, vice ordförande
Carina Wendel, kassör

Kontaktperson: Ulf Larsson, tfn 0933 - 200 15, e-post Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den