Kontaktpersoner Hällnäs Samhällsnämnd

# Namn Befattning Telefon
1 Magda Berglund Ordförande
2 Vakant Sekreterare